Novi HPL paneli

U aprilu 2015. predstavili smo i 9 novih modela u programu HPL dekorativnih panela linije “Future”:

Future - model Galovac
Galovac (GAL)
Future - model Jankovac
Jankovac (JAN)
Jezerce
Jezerce (JEZ)
Future - model Lastovo
Lastovo (LAS)
Future - model Lonja
Lonja (LONJ)
Future - model Rastoke
Rastoke (RAS)
Future - model Skradin
Skradin (SKR)
Future - model Telašćica
Telašćica (TEL)
Future - model Žumberak
Žumberak (ŽUM)