U aprilu 2015. predstavili smo i 9 novih modela u programu HPL dekorativnih panela linije „Future“:

Future - model Galovac

Galovac (GAL)

Future - model Jankovac

Jankovac (JAN)

Jezerce

Jezerce (JEZ)

Future - model Lastovo

Lastovo (LAS)

Future - model Lonja

Lonja (LONJ)

Future - model Rastoke

Rastoke (RAS)

Future - model Skradin

Skradin (SKR)

Future - model Telašćica

Telašćica (TEL)

Future - model Žumberak

Žumberak (ŽUM)