Novi aluminijumski dekorativni paneli

U aprilu 2015. godine kompanija Grad-export je proširila asortiman aluminijumskih dekorativnih panela linije “ELITE”.

U program “Elite” dodali smo 18 novih modela:

Elite - model Bruxelles
Bruxelles
Elite - model Copenhagen
Copenhagen
Elite - model Edinburgh
Edinburgh
Elite - model Frankfurt
Frankfurt
Elite - model Glasgow
Glasgow
Elite - model Istanbul
Istanbul
Elite - model Kiel
Kiel
Elite - model Krakow
Krakow
Elite - model Malmö
Malmö
Elite - model Minsk
Minsk
Elite - model Napoli
Napoli
Elite - model Palermo
Palermo
Elite - model Riga
Riga
Elite - model San Marino
San Marino
Elite - model Sevilla
Sevilla
Elite - model Sofia
Sofia
Elite - model Stockholm
Stockholm
Elite - model Talinn
Talinn