U aprilu 2015. godine kompanija Grad-export je proširila asortiman aluminijumskih dekorativnih panela linije „ELITE“.

U program „Elite“ dodali smo 18 novih modela:

Elite - model Bruxelles

Bruxelles

Elite - model Copenhagen

Copenhagen

Elite - model Edinburgh

Edinburgh

Elite - model Frankfurt

Frankfurt

Elite - model Glasgow

Glasgow

Elite - model Istanbul

Istanbul

Elite - model Kiel

Kiel

Elite - model Krakow

Krakow

Elite - model Malmö

Malmö

Elite - model Minsk

Minsk

Elite - model Napoli

Napoli

Elite - model Palermo

Palermo

Elite - model Riga

Riga

Elite - model San Marino

San Marino

Elite - model Sevilla

Sevilla

Elite - model Sofia

Sofia

Elite - model Stockholm

Stockholm

Elite - model Talinn

Talinn