Dekorativni HPL paneli – linija “Future”

Paneli linije “Future” mogu biti standardno ojačani (SO) i bez ojačanja (OS), u debljinama 24mm, 36mm i 40mm.
Izvedbe stakala su razne: ornament, peskareno s olovnom trakom, vitraj s folijom, fazete, vitraj s fazetom, fuzija staklo…
Moguće boje HPL dekorativnih panela linije “Future” su sve boje iz ponude. Osim HPL panela, neki su paneli dostupni i u ALU verziji. Moguće boje ALU dekorativnih panela linije “Future” – beli, sivi, zeleni i smeđi.
Moguće boje aplikacija – sve boje PVC-a koje su u ponudi (bela, crvena, zelena, plava, siva, drvni dekori) i INOX aplikacija.
Pri porudžbi polupanela obavezno navesti model panela i oznake stakla uz koji se kombinuje zbog različitih izvedbi stakala.
Maksimalna veličina panela linije “Future” je 900×2100 mm.

Model Biokovo (BIO)
Biokovo
(BIO)
Model Brijuni
Brijuni
(BRI)
Model Dilj
Dilj
(DILJ)
Model Dvor
Dvor
(DVO)
Model Erdut
Erdut
(ERD)
Future - model Galovac
Galovac
(GAL)
Model Hvar
Hvar
(HVA)
Future - model Jankovac
Jankovac
(JAN)
Jezerce
Jezerce
(JEZ)
Model Kali
Kali
(KAL)
Model Klek
Klek
(KLE)
Model Kopački Rit
Kopački rit (KOP)
Model Kornati
Kornati
(KOR)
Model Kozjak
Kozjak
(KOZ)
Future - model Lastovo
Lastovo
(LAS)
Future - model Lonja
Lonja
(LONJ)
Model Medvednica
Medvednica (MED)
Model Mljet
Mljet
(MLJE)
Model Murter
Murter
(MUR)
Model Olib
Olib
(OLI)
Model Paklenica
Paklenica
(PAK)
Model Papuk
Papuk
(PAP)
Model Plitvice
Plitvice
(PLI)
Model Psunj
Psunj
(PSU)
Future - model Rastoke
Rastoke
(RAS)
Model Risnjak
Risnjak
(RIS)
Future - model Skradin
Skradin
(SKR)
Model Ston
Ston
(STO)
Future - model Telašćica
Telašćica (TEL)
Model Vrana
Vrana
(VRA)
Model Vrsar
Vrsar
(VRS)
Future - model Žumberak
Žumberak
(ŽUM)
Polupaneli Future
Polupaneli