Paneli linije „Future“ mogu biti standardno ojačani (SO) i bez ojačanja (OS), u debljinama 24mm, 36mm i 40mm.
Izvedbe stakala su razne: ornament, peskareno s olovnom trakom, vitraj s folijom, fazete, vitraj s fazetom, fuzija staklo…
Moguće boje HPL dekorativnih panela linije „Future“ su sve boje iz ponude. Osim HPL panela, neki su paneli dostupni i u ALU verziji. Moguće boje ALU dekorativnih panela linije „Future“ – beli, sivi, zeleni i smeđi.
Moguće boje aplikacija – sve boje PVC-a koje su u ponudi (bela, crvena, zelena, plava, siva, drvni dekori) i INOX aplikacija.
Pri porudžbi polupanela obavezno navesti model panela i oznake stakla uz koji se kombinuje zbog različitih izvedbi stakala.
Maksimalna veličina panela linije „Future“ je 900×2100 mm.

Model Biokovo (BIO)

Biokovo (BIO)

Model Brijuni

Brijuni (BRI)

Model Dilj

Dilj (DILJ)

Model Dvor

Dvor (DVO)

Model Erdut

Erdut (ERD)

Future - model Galovac

Galovac (GAL)

Model Hvar

Hvar (HVA)

Future - model Jankovac

Jankovac (JAN)

Jezerce

Jezerce (JEZ)

Model Kali

Kali (KAL)

Model Klek

Klek (KLE)

Model Kopački Rit

Kopački rit (KOP)

Model Kornati

Kornati (KOR)

Model Kozjak

Kozjak (KOZ)

Future - model Lastovo

Lastovo (LAS)

Future - model Lonja

Lonja (LONJ)

Model Medvednica

Medvednica (MED)

Model Mljet

Mljet (MLJE)

Model Murter

Murter (MUR)

Model Olib

Olib (OLI)

Model Paklenica

Paklenica (PAK)

Model Papuk

Papuk (PAP)

Model Plitvice

Plitvice (PLI)

Model Psunj

Psunj (PSU)

Future - model Rastoke

Rastoke (RAS)

Model Risnjak

Risnjak (RIS)

Future - model Skradin

Skradin (SKR)

Model Ston

Ston (STO)

Future - model Telašćica

Telašćica (TEL)

Model Vrana

Vrana (VRA)

Model Vrsar

Vrsar (VRS)

Future - model Žumberak

Žumberak (ŽUM)

Polupaneli Future

Polupaneli