Prestanak ugradnje stakala s fazetama u boji

 

Fazete

Cenjeni klijenti, od 1. decembra 2017. godine u dekorativne panele prestajemo da ugrađujemo stakla s fazetama u boji (šifre FAP, FAC, FAZ, VFP, VFC, VFZ, PMP, PMC, PMZ, PTP, PTC, PTZ, PPB…). I dalje će da se proizvode paneli u koje su ugrađena stakla s bezbojnim fazetama (FAB, VFB, PMB, PTB…).